نوشتن هجده صحیح است یا هیجده


هجده پارسی ویکی - لغت نامه
/e01a9032452c47dc8cc765998dd9...
عددی که در میان هفده و نوزده است . با فتح اول هم صحیح است . (فرهنگ نظام ). هژده . (شمس اللغات ). هیجده « : این پسر را سالش به هجده رسید و جمالش یکی ده شد». (نورو~مه ).
گلستان ادب - واژه های دو یا چند املایی
golestan45./-8

واژه های دو یا چند املایی درکتب فارسی راهنمایی (دبیران املا بخوانند ) تیمور رضایی ...


در این نوع کلمات ، معمولاًنوشتن یک صورت انها ارجح ، اصح و متداول تر است و نوشتن شکل دیگر غلط محسوب نمی شود. ...


اگر دانش اموزی به ویژه در امتحان، صورت صحیح کلمه ای را به شکل دوم نوشت ، غلط ...


هیجده / هجده / هیژده / هژده : به هر چهار صورت درست است .
شیوه املای واژه های دو یا چنداملایی - اموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش
virastari//61/

jun 7, 2013 - (اگر برای «اخُر» حرکت نگذاریم، ممکن است با اخَر یا اخِر خوانده شود، ولی اخور درست خوانده می شود.) ...


در «فهرست واژه های دو/ چنداملایی» واژه های دارای دو یا چند املا، و صورت املایی برگزیده یا درست ان ها امده است. ...


. هجده/ هیجده/ هژده هیژده هجده
نوشتن هیجده صحیح است یا هجده - جواب-سوال
javab-soal/j


نوشتن_هیجده_صحیح_است...
نوشتن هیجده صحیح است یا هجده,18 به حروف,نوشتن عدد 18 به حروف,عدد هجده یا هیجده,هیجده درست است یا هجده,هفده یا هیفده,معنی هیجده,اعداد به حروف,هیجده میلیون.
نوشتن هجده صحیح است یا هیجده؟ 20370نوشتن_هجده_صحیح_اس...
اگر دانش اموزی به ویژه در امتحان، صورت صحیح کلمه ای را به شکل دوم نوشت ، غلط ...


هیجده / هجده / هیژده / هژده : به هر چهار صورت درست است .نوشتن هیجده صحیح است یا ...هجده صحیح است یا هیجده؟ 20370هجده_صحیح_است_یا_هی...
است_یا_هیجده&id...


translate this pageهجده درست است یا هیجده,18 به حروف,هیجده,نوشتن عدد 18 به حروف,عدد هجده,هفده یا هیفده,اعداد به حروف,عدد هجده یا هیجده,کلمات دو املایی ...کشکول ادب - 18- چگونگی نوشتن برخی از نام های عربی در فارسی (بخش ...kashkoole-adab.//21

چگونگی نوشتن اسم های عربی در فارسی. الف- ((ابن)): حذف یا حفظ همزه ی این واژه وقتی که بین دو علم (اسم خاص اشخاص) قرار گیرد هر دو صحیح است. مانند: حسین بن علی ...کلماتی که چند شکل و یک معنی دارند، چه نام دارند؟ - همه چیز در مورد ادبیّات ...ferasat.parsi/کلماتی+که+چند+شکل+و+یک...
...


ظاهراً صحیح تر است. هجده / هیجده / هژده / هیژده ...


هردو واژه صحیح است و هر دو به یک معنی است و در متون معتبر فارسی با ارزش یکسان به کاررفته اند. جَهاز / جَهیز / جَهیزیه / ...غلط های مشهور املایی 4
› ...


› ادبیات › کارگاه نگارش

apr 16, 2009 - صد / سـد: چون واژه ی « سـده » فارسی اسـت، سـد را نیز می توان با « س» نوشـت. اما چون در متون کهن و جدید این واژه را با « ص » نوشـته اند، اکنون نوشـتن ان ...eighteen هجده، هیجده. - افتاب
aftabir › ...


› علم و اموزش › فرهنگ عمومی

eighteen هجده، هیجده. ...


با ~ ازدواج کنیم یا ~؟ ...


جعفرزاده: دولت عاقل تر از ان است که در تله دلواپسان بیفتد/می خواهند دولت را در ماه های اخر اذیت کنند · تصاویر/ ...~xx نوشتن هجده صحیح است یا هیجده

18 به حروف

هجده صحیح است یا هجده

نوشتن عدد 18 به حروف

عدد هجده یا هیجده

املای صحیح کلمه هیات

املای صحیح کلمات

کلمات دو املایی

هفده یا هیفده
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
use
× بستن تبلـیـغ